Menu

Helltro (HUB)

Nether Hub -Slouží k rychlému přesunu z bodu A do bodu B. Oproti overworldu je totiž nether 8x menší, takže vzdálenost 80 blocků v overworldu je 10 blocků v netheru (80:8=10). Skládá se z několika částí: HUBu, čtyř hlavních cest a z cest k portálům. Celé Helltro je postaveno ve výšce Y=110.

HUB
Je to hlavní křižovatka, v jejímž středu je portál na spawn, přesný střed je na souřadnicích 0 110 0 (XYZ). Z Hubu vychází čtyři hlavní cesty na sever, jih východ a západ. U začátků cest jsou dvě tabule (4×5 blocků), které slouží jako směrovky k hráčů a veřejným místům.
Hlavní cesty*

Jsou to čtyři hlavní cesty vycházející z Hubu. Každá cesta má svého správce (nebo skupinu), který má na starosti design a značení v tunelu. Noví hráči v tunelu žádají správce o odbočku (nebo si je staví sami), žádající musí pomoct buď materiálem, nebo prací.

Cesty k portálům*
O tyto tunely se starají sami hráči. U portálu musí být cedulka se jménem hráče nebo názvem místa, kam portál vede.
*Všechny cesty musí splňovat:
⦁ Minimální velikost 3×3 blocků (lepší větší)
⦁ Musí umožňovat bezpečný průlet pomocí elythry
⦁ Musí mít na podlaze pruh ledu pro rychlý přesun pěšky
Pravidla se mohou časem měnit a upravovat, na změnu budete v čas upozorněni na FB stránce serveru.

 

Schéma

HUB - křížovatka

HUB – křížovatka

jedna z hlavních chodeb

jedna z hlavních chodeb

  • pravidla a informace sepsali Bikárek a Highe$t

Minecraft Vanilla

IP adresa: play.blackwolves.eu

Status: Online

Verze: 1.16.4