Menu

Helltro (HUB)

K čemu slouží?

Slouží k rychlému přesunu z bodu A do bodu B. Pokud se v netheru posuneš o jeden blok tak v klasickém světě se posuneš o osm bloků.

Helltro se skládá z několika částí: Hubu, 4 hlavních cest a cest k portálům.

Hub – je hlavní křižovatka, jejíž střed tvoří portál na spawn a ze které vycházi čtyři hlavní cesty. V hubě je veřejná farma na nether warty, budoucí místo pro obchody (hráči hráčům) a stáje. U každého začátku hlavní cesty jsou dvě bílé tabule (4×3 bloků), které slouží jako směrovadla k hráčům v tunelu a veřejným místům. Pro jména hráčů budou využity cedulky a budou v dolních dvou patrech tabulí, ve vrchním patru tabulí budou item framy s pojmenovanými itemy, které znázorňují veřejná místa. O hub se stará Bikarek a pomocníci.

Hlavní cesty- jsou 4 (jak už jsem zmínil), každá tato cesta má svého správce (tj. Bikarek, RonyCZ11, KingOfMakaksCZ, čtvrtý ještě nebyl vybrán, jména správců jsou uvedeny u vstupu do cesty).
Práce správců je: vytvořit design cesty, kterou spravují; na žádost nového hráče v tunelu mu musí zhotovit odbočku z hlavní cesty (hráč, který žadá musí povinně pomoct se stavbou tunelu, buď prací nebo materiálem); musí popsat každou odbočku (kdo v ní bydlí atd.).
Cesta musí být minimalně 3×3 velká může být i větší, musí obsahovat místo na jízdu na koni a pruh ledu pro rychlý přesun pěšky.

Cesty k portálům – o tyto cesty se nestará správce, ale hráč portálu, ke kterému tato cesta vede. Na tomto hráči je také to, aby si podal žádost u správce na zhotovení odbočky z hlavní cesty, pokud to hráč neudělá, musí si odbočku postavit sám. U každého portálu musí být také zhotovena stáj pro koně. U portálu musí být cedulka s nickem  (herní jméno) kdo v portálu bydlí.

(sepsal, Bikárek)

 

Adresa Serveru

MINECRAFT

IP vanilla serveru: vanilla.blackwolves.eu

VERZE SERVERU 1.14

VILLAGE & PILLAGE

Aktivní WhiteList

Discord

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar